Everon towel set

Everon tưng bừng khuyến mại chào đón hè 2016
Tháng Mười 22, 2018
Đại lý miền trung
Tháng Mười 22, 2018

Everon towel set

Khan modern

Material: 100% bamboo fibers

Set

Items

Unit

 Price (VNĐ) 

Normal Set 2 towels + 2 handkerchiefs

Set

340,000

Facial Set 6 towels

Set

685,000

Family Set 1 bath towel + 2 towels +2 handkerchiefs

Set

675,000