Standard spring mattress

Everon tưng bừng khuyến mại chào đón hè 2016
Tháng Mười 22, 2018
Đại lý miền trung
Tháng Mười 22, 2018

Standard spring mattress

]DEMDIEN

Fabric: jacquard cotton

Material: polyester, carbon steel

SIZE (cm)

PRICE (vnd)

SPRING MATTRESS

STANDARD

180*200*22

5,350,000

160*200*22

4,945,000

150*190*22

4,690,000

120*190*22

3,844,000

HIGH-GRADE

180*200*22

8,174,000

160*200*22

7,350,000

150*190*22

6,996,000

[:]